Prehľad nového Patchu 10.23

Máme tu predsezónu milí hráči a hráčky a tá tohtoročná prinesie do hry obrovské zmeny v systéme predmetov – od obchodu až po úpravy niektorých vašich obľúbencov a novú úroveň mýtických predmetov.

NOVÝ OBCHOD S PREDMETMI

Vytvoril sa ľahko použiteľný systém s odporúčanými predmetmi, ktorý by vychádzal z reálnych dát, zvýšil by využiteľnosť zobrazenia Všetkých predmetov, zachoval by možnosť používania a importovania sady predmetov a aktualizoval vzhľad a celkový dojem tak, aby zodpovedal modernému designu.

Odporúčané predmety

Stránka Odporúčané predmety zobrazuje relevantné predmety pre vášho šampióna v závislosti na tom, v akej fáze robenia výbavy sa práve nachádzate, proti komu bojujete a ako sa hra vyvíja. Jej zmyslom je poskytnúť vám rýchly a zrozumiteľný prehľad toho, čo z vás urobí nezastaviteľný stroj na zabíjanie. 

Všetky predmety 

Na stránku Všetky predmety môžete zamieriť, keď chcete vidieť všetky predmety. S pomocou rôznych prvkov a filtrov si môžete zjednodušiť tak aby bola pre Vás priehľadnejšia. 

Panely pre rýchly nákup

Možno ste si všimli záložiek po ľavej strane obchodu. Zoznámte sa s panelmi pre rýchly nákup! Ich prostredníctvom sa ľahko dostanete k bežne vydaným predmetom, ako sú elixíry, elixíry, totemy a topánky, a môžete si ich rýchlo kúpiť.

MYTICKÉ PREDMETY

Mytické predmety sú novou, najnovšou úrovňou predmetov, ktoré sa stanú základným stavebným kameňom vášho vybavenia a ktorých efekty budú v každom zápase definovať váš herný štýl. Môžete mať pri sebe len jeden, takže výber mýtického predmetu (a efektov, ktoré poskytuje) sa odvíja od vašich súperov a stavu zápasu. Váš mýtický predmet tiež určuje celkové ladenie zvyšku vašej výbavy, a to ako z pohľadu ostatných predmetov, ktoré si budete chcieť zaobstarať, tak svojim mýtickým pasívnym efektom, ktorý pridáva bonusové atribúty vašim ostatným plne zloženým predmetom (teraz označovaným ako legendárny predmety). Mýtické predmety majú všeobecne tie najkomplexnejšie efekty a výrazne ovplyvňujú váš herný štýl.

Galeforce

Efekty : 

Cloudburst – Vrhnete sa vybraným smerom a vypálite tri strely na nepriateľa s najnižšou hodnotou zdravia v okolí cieľa svojho presunu (prednosť majú šampióni). Celkom spôsobíte magické poškodenie vo výške 180-315 bodov (na úrovniach ≤10-18) (45% bonusového útočného poškodenia), voči cielom s nízkym zdravím sa táto hodnota zvyšuje až o 50% (CD 90 sekúnd).

Mythic efekt – Všetky legendárne predmety získajú 3% k rýchlosti pohybu.

Kraken Slayer

Efekty:

Bring It Down – Každý tretí základný útok spôsobuje dodatočné priame poškodenie vo výške 60 bodov (30% bonusového útočného poškodenie).

Mythic efekt – Všetky legendárne predmety získajú 10% k rýchlosti útokov

Immortal ShieldBow

Efekty:

Lifeline – Keď utrpíte poškodenie, ktoré by vám znížilo zdravie pod 30%, získate na 3 sekundy štít o sile 250-700 bodov (na úrovniach ≤10-18). Navyše na 8 sekúnd získate 15% na liečenie útoky (CD 90 sekúnd).

Mythic efekt – Všetky legendárne predmety získajú 5 k útočnému poškodeniu a 50 zdravia.

Sunfire Aegis

Efekty:

Immolate – Okolitým nepriateľom spôsobujete magické poškodenie vo výške 20-40 bodov (na úrovniach 1-18) (1% bonusového zdravie) za sekundu (voči poskokom je toto poškodenie vyššie o 50% a voči príšerám o 200%). Keď týmto efektom poškodíte šampiónov či epické príšery, získate jeden stupeň, ktorý na 5 sekúnd zvyšuje následné poškodenie Horenia o 12% (maximálne 6 stupňov).

Flametouch – Po dosiahnutí maximálneho počtu stupňov Horenia budú vaše základné útoky zapaľovať okolitých nepriateľov a na 3 sekundy im budú každú sekundu spôsobovať poškodenie Horením.

Mythic efekt – Všetky legendárne predmety získajú 5 k zrýchleniu schopností.

Frostfire Gauntlet

 Efekty:

 Immolate – Okolitým nepriateľom spôsobujete magické poškodenie vo výške 20-40 bodov (na úrovniach 1-18) (1% bonusového zdravie) za sekundu (voči poskokom je toto poškodenie vyššie o 50% a voči príšerám o 200%).

Snowbind – Základné útoky vytvárajú na 1,5 sekundy spomaľujúcu oblasť (CD 4 sekundy). Nepriatelia, ktorí cez ňu prejdú, budú spomalení o 30% (4% za každých 1000 bodov maximálneho zdravie).

Mythic efekt – Všetky legendárne predmety získajú 100 k zdraviu a zväčší postavu vášho šampióna o 7,5%.

A veľa ďalších …

Okrem nových mytických predmetov pribudlo viacero nových legendárných a epických predmetov.

AKTUALIZÁCIA ATRIBÚTOV

Ability Haste

Každý bod v zrýchlení schopností vám umožní zosielať schopnosti o 1 % častejšie. Mohlo by sa zdať, že čím viac do tohto atribútu investujete, tým menej sa vám to oplatí, pretože vaše prebíjacie doby sa budú zakaždým skracovať o kratší a kratší časový úsek. Lenže v skutočnosti je efekt konštantný. S 50 bodmi v zrýchlení schopností budete môcť počas pôvodnej prebíjacej doby zoslať polovicu ďalšieho kúzla. Keď si zaobstaráte ďalších 50, razom máte jedno celé zoslanie (zvýšenie rýchlosti o 100%). Pri ďalších 100 bodoch zrýchlenie schopnosťou dostanete opäť jedno dodatočné zoslanie (zvýšenie rýchlosti o 200%). 

Vamp Effects

Liečiace útoky sú teraz v potazi a fyzické poškodenie spôsobí zásahové efekty; ak je konkrétne základná premisa „liečte sa dvoma útokmi“, poskytuje väčší zmysel, keď budeme počítať celý útok so všetkým všudy. Ďalej sa tiež pridali „fyzické vysávanie života, ktoré je momentálne k dispozícii iba u Sanguine Blade, aby ste doplnili zdravie sprístupnili i schopnosť zabiť. 

Critical Strike 

Znížili sa hodnoty každého bodu v šanci na kritický zásah a jednotlivé predmety ich budú mať celkovo menej. V úvodnej a strednej fáze hry budú silnejší a v závere bude prebiehať zápas, v ktorom nebude poškodenie tak jednostranne závislé na neustálych kritických zásahoch, pretože väčší vplyv budú mať aj ďalšie časti zakúpených predmetov. Navyše keď u výbavy pre strelca rozprestrieme kritické zásahy po päticu predmetov (teda po všetkých pozíciách pre predmety s výnimkou topánok), môžeme ju vložiť do viacerých rôznych vecí – šampiónom už totiž nebude hroziť, že by investíciou do vyhliadnutého predmetu prekročili povolený limit, čo by sa im nevyplatilo.

Šanca na kritický zásah Legendárných/Mytických predmetov z 25% na 20% 

NOVÉ LEGENDÁRNE PREDMETY

Legendárne predmety –  je kategória predmetov, ktorá bývala najvyššou úrovňou v hre. Jedná sa o dokončené vybavenie s výnimkou topánok, z ktorého už nemožno vyrobiť nič iného. Vyhodnotili sa rôzne triedy predmetov s cieľom zistiť, ktoré špecifické potreby je nutné pokryť, aby sa vytvorili viac zmysluplných možností. Tiež si dali záležať na tom, aby všetky pomôcky, ktoré z hry odstránili, mali nejakú zmysluplnú náhradu. Napríklad pretože sa Liandry teraz radí medzi mýtické predmety, stala sa Demonic Embrace pomôckou pre odolných šampiónov, ktorí si nechcú brať do každého zápasu Liandryho, ale napriek tomu potrebujú zapaľovať nepriateľov, aby v bojoch spôsobovali citeľné poškodenia. Mercurial Scimitar je zase upravená skôr pre strelca, a tak vytvorili jej novú verziu pre bojovníkov a zabijakov. Špeciálnu zmienku si zaslúži efekt Grievous Wounds: rozhodli  sa, že k nemu umožnia prístup viacerým užívateľom, a to spôsobom, ktorý bude zodpovedať ich hernému štýlu. 

AKTUALIZÁCIA KLIENTA LOL

V nasledujúcich oblastiach klienta by už nemalo dochádzať k únikom pamäte, čo by sa malo prejaviť vysokou stabilitou :

 • Keď si hráč zobrazí vlastný alebo cudzí profil 
 • Keď hráč otvorí záložku s personalizovanými ponukami
 • Keď hráč vstúpi do lobby skupiny pre TFT
 • Keď hráč otvorí históriu zápasov
 • Keď hráč otvorí záložku s klubmi
 • Keď si hráč zobrazí hráčsku kartu 
 • Keď hráč vstúpi do centrálneho rozhrania TFT 
 • Keď hráč prejde z jednej hlavnej záložky na druhú
 • Keď hráč vstúpi do chatovacej miestnosti 
 • Pri otvorení chroma skinu šampióna
 • Pri každom zobrazení panela sociálnych funkcií spustením klienta a po každom zápase
 • Keď hráč otvorí editor run vo výbere šampiónov a Zbierkach
 • Vo výbere šampiónov ( opravený únik pamäte v chatovacej službe pre divákov )
 • Vo výbere šampiónov ( únik pamäti u hlasového chatu diváka vo vopred zostavenej skupine )

Stránka s runami by sa mala načítavať rýchlejšie, vykresľovanie sa celkovo zrýchlilo. 

Po-zápasová obrazovka by už nemala pri návrate do klienta zamrzávat.

Výber vyvolávačových kúziel a skinu totemov bol prepracovaný, aby sa znížili úniky pamäte. V rámci tejto zmeny boli odstránené súvisiace animácie vo výbere šampiónov.

 Nové Chroma skiny

Lucian

Nasus

Zac

Jayce

Singed

Yorick

Leave a Reply