Pravidlá

Turnaje BASE GAMES

1. Všeobecné pravidlá

1.1 Národnosť

 • Turnajov, zriadených herným portálom BASE GAMES, sa môžu zúčastniť iba hráči z Českej a Slovenskej republiky.

1.2 Komunikácia

 • Všetky druhy komunikácie budú prebiehať na Discorde BASE GAMES. (na ktorý sa dostanete z hlavnej stránky BASE GAMES) 
 • Pre komunikáciu s administrátorom turnaja je možné využiť aj stránku turnaja.
 • V prípade akéhokoľvek problému treba kontaktovať výhradne Admina ktorý je prítomný na danom turnaji, ak bude kontaktovaný iný člen tímu BG Vaša požiadavka nemusí byť vyriešená.

1.3 Herné účty

 • Hráč je povinný hrať na účte, ktorý má uvedený na stránke turnaja, v opačnom prípade nastane vylúčenie z daného turnaja.

1.4 Potvrdenie účasti

 • V procese check-in je hráč povinný potvrdiť svoju účasť na turnaji. Akonáhle čo i len jeden hráč z tímu účasť nepotvrdí, tím bude systémom automaticky vylúčený.
 • Hráč môže potvrdiť účasť MAXIMÁLNE za jeden tím.

1.5 Názov tímu

 • Názov tímu by sa mal maximálne skladať z dvoch slov a jednej spojky.
 • V prípade dlhšieho názvu kontaktujte organizátora.
 • Názov tímu / meno hráča by nemal byť hanlivý, sarkastický, pozostávajúci čisto z čísel alebo nezmyslene zostavených hlások.
 • Organizátor si nárokuje možnosť zmeniť názov tímu, čomu bude vždy predchádzať oslovenie tímového kapitána. Ak by však nedošlo k dohode finálne rozhodnutie zostáva na organizátorovi.

2. Herné pravidlá

2.1 Zdržovanie turnaja

 • Je prísne zakázané akokoľvek zdržovať, či narušovať chod turnaja. V takomto prípade bude tím/hráč vylúčený a bude mu udelený trest na ďalšie turnaje.

2.2 Nedostavenie sa na zápas / Neskorý príchod na zápas

 • Akonáhle sa tím nedostaví do stanoveného času a druhý tím nesúhlasí s odohraním zápasu s neskorším štartom, meškajúci tím bude automaticky diskvalifikovaný.
 • Pre diskvalifikáciu kvôli času je potrebný screenshot, že daný tím sa nedostavil včas.

2.3 Médiá

 • Kapitán je povinný po hre spraviť screenshot pre prípad, keby nastali nejaké problémy. Pri BO3 je kapitán povinný spraviť screenshot po každom zápase BO3. Pri BO1 stačí jeden screenshot.
 • Akákoľvek úprava screenshotov je prísne zakázaná. V prípade manipulácie so screenshotmi bude tím vylúčený a bude mu udelená penalizácia.

2.4 Komentátori a streameri

 • Turnajové/ligové zápasy sú primárne streamované na oficiálnom twitch kanáli BASE GAMES a ich osobné streamovanie je zakázané, pokiaľ streamerovi nie je udelená výnimka administrátorom.

2.5 Osobné streamovanie

 • Hráč/tím môže požiadať o udelenie práva na streamovanie turnaja/ligy po dohode s administrátorom na Discorde BASE GAMES.

3. Základné pokyny

3.1. Hráči

 • Kapitán/hráči tímu musia byť po dobu trvania turnaja prítomní na Discorde BASE GAMES, kvôli komunikácii s administrátorom.
 • Hráči nesmú používať skripty, cheaty, aplikácie tretích strán, ktoré by akýmkoľvek spôsobom dopomáhali k zvýhodneniu daného hráča/tímu.
 • Hráči nesmú využiť komunikáciu so spectátormi alebo protihráčmi na základe zistenia pozície ward, pozícii, alebo k akémukoľvek inému zvýhodneniu svojho tímu.
 • Zúčastnený hráč nesmie mať zákaz (ban) za používanie podporných programov na akomkoľvek účte, alebo na inom hernom portáli.
 • Kapitáni tímov plne zodpovedajú za svojich hráčov a za ich správanie.
 • Ak je hráčovi udelené streamovacie právo od BASE GAMES, musí ho vysielať s delayom MINIMÁLNE 3 minúty. Pokiaľ toto pravidlo streamer nedodrží, stráca streamovacie právo nielen on, ale aj CELÝ TÍM. Ak tím neprestane streamovať a tým poruší toto pravidlo, bude tím automaticky diskvalifikovaný.
 • Spectator (coach) je povolený, iba ak súhlasia kapitáni OBOCH tímov.

3.2 Nastavenie 5v5 hry

 • Zápas bude automaticky vygenerovaný za pomoci challengermode.com. Ak nastanú problémy okamžite kontaktujte ADMINISTRÁTORA TURNAJA.

3.3 Zápas 5v5

 • Hrá sa na serveri EUNE.
 • Nezáleží na divízii a leveli hráčov.
 • Pokiaľ má nejaký hráč z tímu problémy, či už technické alebo internetové, je kapitán povinný nahradiť ho jedným z náhradníkov (každý tím môže mať maximálne 3, ktorí musia byť nahlásení už pred začiatkom turnaja), pri najhoršom odohrať zápas v štyroch.
 • Tím napravo v challengermode lobby je červená strana v hre.
 • Každý tím má právo na 15 minútovú pauzu. Tím, ktorý pauzu dal, je povinný OKAMŽITE UVIESŤ DÔVOD PAUZY, pokiaľ tím nenapíše dôvod pauzy do 15 sekúnd, oponenti majú možnosť pauzu zrušiť.
 • Placeholderi sú povolené a musia byť včas oznámené. Je nutné napísať pred hrou, že môžu byť placeholderi použité. Placeholderi sa píšu do challengermode chatu. Ak nastane dohoda medzi kapitánmi, tak si ich môžu napísať na Discord/do chatu.
 • Zápas nemôže skončiť remízou.
 • Po zadaní výsledku má strana 10 minút na podanie protestu, potom právo protestu zaniká.
 • Je prísne zakázané akýmkoľvek spôsobom urážať a slovne útočiť na protihráčov, či iných účastníkov turnaja. Takéto chovanie bude potrestané. Trest bude platiť pre celý tím a nie iba pre jednotlivca (OKAMŽITÁ DISKVALIFIKÁCIA).
 • Aby tím obdržal akýkoľvek typ výhri, je povinný sa zúčastniť minimálne jednej mapy každého zápasu.
 • Prvé kolo sa začína náhodným rozlosovaním turnaja. V prípade free winu v 1. kole začínajú tímy hrať súbežne s prvým kolom (ak majú súpera). V prípade dohody sa smie začať súbežne s druhým kolom.
 • NEZNALOSŤ PRAVIDIEL SA NEOSPRAVEDLŇUJE.

4. Administrátor

4.1 Práva a povinnosti

 • Má právo sledovať priebeh zápasu zo spectator módu priamo v hre.
 • O udelovaní trestov rozhoduje administrátor daného turnaja na základe podložených dôkazov (screenshot a podobne).
 • V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na Admin tím.
 • Admin tím si vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu pravidiel, času, herného systému v priebehu ktoréhokoľvek turnaja.
 • Ak sa hráč cíti byť diskriminovaný alebo neprávom potrestaný, má právo obrátiť sa na vedenie organizácie BASE GAMES. V prípade takéhoto chovania bude admin adekvátne potrestaný.
 • ADMIN TÍM HRÁČOVU NEZNALOSŤ PRAVIDIEL NEOSPRAVEDLŇUJE.

5. Vyplácanie výhier

5.1 Formy vyplácania výhier

 • Výhra bude vyplácaná na základe “formulára o zaslania výhry“. Tento formulár bude tímom/hráčom poslaný najneskôr týždeň po skončení turnaja.
 • Výhra bude vyplatená najneskôr mesiac po správnom vyplnení a odoslaní “formulára o zaslania výhry” späť Admin tímu.
 • V prípade nezaslania vyplneného formulára do 30 dní späť Admin tímu zaniká nárok na výhru.
 • V prípade, že je tím porazený kontumačne, zaniká tímu nárok na vyplatenie akejkoľvek výhry v celom turnaji.
 • V prípade, že v tíme je jeden alebo viac maloletých hráčov (mladší ako 18 rokov), je povinnosť kapitána tímu počas registrácie tímu napisať Admin tímu na discorde BASE GAMES, o ktorých hráčov ide a zároveň uviesť oprávnené osoby, ktoré budú za mladistvých preberať finančnú odmenu.

Váš BASE GAMES tím